top of page
rehabilitace Rehayog

Praxe a filozofie

Nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Jana Černého bylo založeno v roce 1995. Poskytuje zdravotní péči v oborech rehabilitační a fyzikální medicína a fyzioterapie. Hlavní myšlenkou při vzniku zařízení byla motivace vytvořit zdravotnické zařízení, kde se v diagnostice a terapii spojí metody současné, využívající nejnovější objevy s použitím moderního technického vybavení, s metodami „alternativními“, využívajícími mnohaleté, historicky ověřené empirické poznatky.

MUDr. Jan Černý

MUDr. Adriana Putzová

LÉKAŘI

Postupně se nám podařilo spojit v péči o pacienta využití nejnovějších metod fyzioterapie, elektroterapie, laseru a dalších fyzikálních metod terapie s metodami manuální medicíny, chiropraxe, akupunktury, a cvičení jógy (podle B.K.S. Iyengara www.iyoga.cz). Zařízení poskytuje péči ambulantní pro akutní i chronické stavy.

VYŠETŘENÍ
A OŠETŘENÍ

Naše pracoviště je nestátní zdravotnické zařízení. Lékaři, lékařky, fyzioterapeutky při léčebných postupech využívají metod akupresury, Bowenovy měkké techniky, cvičení Iyengarovy jógy a řady dalších léčebných postupů, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. O jejich užití rozhoduje lékař/lékařka či fyzioterapeutka v závislosti na konkrétní terapii či anamnéze.
Cena úhrady za použití výše uvedených metod při léčebném postupu je 90 Kč.

Úhrada a její podmínky se řídí zveřejněným Ceníkem péče.

Mudr. Jan Černý - rehabilitace RehaYog
DSC_4654.jpg

Rehabilitační metody

Manuální medicína, chiropraxe

Manuální medicína, myoskeletální medicína nebo myofasciální techniky jsou manuální “ruční” techniky, jako jsou mobilizace, manipulace nebo ošetření měkkých tkání, které jsou prováděny terapeutem za účelem ulevit pacientovi od bolesti. Jde o použití odborných manuálně provedených pohybů, které zlepšují protažitelnost tkání, zvětšují kloubní rozsah, navozují relaxaci, zmírňují bolest, otok, zánět a restrikci v tkáních. Definice manuální terapie je široká a zahrnuje mnoho různých technik a přístupů.

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS)

DNS je koncept podle českého fyzioterapeuta Pavla Koláře, který vychází z vývojové kineziologie a využívá se jak pro terapii, tak pro diagnostiku. Prostřednictvím charakteristických cvičení ovlivňuje posturální a lokomoční vzory a tím pozitivně působí a upravuje chování centrální nervové soustavy. Zjednodušeně řečeno, v rámci terapie používáme pozice a cviky, které jsou typické u dětí do 2 let. Nejčastěji tuto metodu používáme u pacientů s pohybovou poruchou neurologického či ortopedického charakteru, nebo pouze pro zlepšení držení těla, zlepšení koordinace pohybů při sportu nebo jako prevenci zranění, bolestí zad či vadného držení těla.

Kineziotaping 

Kineziotaping je metoda využívající aplikaci bavlněných elastických pásek, které se lepí na tělo člověka. Materiál a správný způsob aplikace kineziotapu pomáhá v těle nastartovat léčebné procesy.  Kineziotape je pružná, elastická, voděodolná a vzdušná páska, kterou lze nosit až 7 dní. Výhodou je, že ji lze dobře kombinovat i s jinými rehabilitačními metody a techniky.

Využití kineziotapu je různé, pomáhá urychlit hojení nebo preventivně chránit před zraněním, také se využívá ke korekci špatného držení těla či ortopedických vad. 

McKenzie

metoda

     Diagnostická rehabilitační metoda
  a Mechanická diagnostika a Terapie. Metoda je nejen terapeutická, ale i diagnostická = schopnost rozlišit, zda jde o kořenové dráždění, např. z bederní páteře způsobeno diskopatií, spondylolistézou, foraminální stenózou nebo se jedná o přenesenou bolest z kyčel. kloubu, SI skl., ...
    Terapie je cílená, řeší příčinu a
    je založena na autoterapii, na aktivním přístupu pacienta
více na www.mckenzie.cz

Bowenova

terapie

     Bowenova tlaková masáž je známá jako „Bowenova technika“
    je to velmi šetrná technika, která pomáhá udržovat celé tělo v přirozené rovnováze. Tím pomáhá nastartovat přirozený proces sebeudržování lidského organismu. Jemný tlak a šetrná manipulace pomáhají k mírnému dráždění nervového zakončení a ke stimulaci energetických drah (vč. nervosvalových drah, svalových řetězců, atd.)

 

Metoda Ludmily

Mojžíšové

    Metoda Ludmily Mojžíšové ovlivňuje některé druhy funkční sterility žen. Mobilizacemi dle Mojžíšové lze ovlivnit funkční vertebrogenní obtíže. Některé skoliózy u dětí mladších 15 let. Artrózu kyčlí, opakované potraty, zácpu či inkontinenci.
Usnadňuje porod a ovlivňuje jeho rychlý a zdárný průběh.
 

Laser

     Tužkový: laser III.b třídy
    Plošný: TL clinic scan

MLS® Robotický laser M8


   Účinky aplikace laseru jsou analgetické, hojivé, regenerační, biostimulační, protizánětlivé.
Antiedematózní, aktivuje reparační mechanismy

Mezi nejčastější indikace laserové terapie patří neuropatická bolest a neuropatie, onemocnění kloubů, tendinopatie, otoky a hematomy, kontraktury, trigger pointy, svalové léze, pooperační rány, nehojící se rány nebo také intersticiální pneumonie způsobené onemocněním COVID-19.

Fyzikální terapie

 

 • Rašelinová lokální aplikace tepelného zábalu

 • Lokální vířivá koupel (HKK, DKK)

 • Magnetoterapie

 • Rebox

 • UZ - léčební ultrazvuk

 • Elektroterapie

 • Kombinovaná terapie

Další terapie

 • Body k terapii

 • body k terapii
   

 •  

Plynové injekce CO₂

Reflexní terapie s analgetickým, spasmolytickým a vasodilatačním efektem.

Akupunktura

Akupunktura je léčebná metoda vycházející z tradiční čínské medicíny, při které se ovlivňují aktivní body pacienta. Podle tradiční nauky leží tyto body na akupunkturních drahách neboli drahách energie, tzv. meridiánech. Těmi podle této nauky proudí životní energie čchi a jsou spojeny s jednotlivými orgány. Aktivní body lze ovlivnit jehlami, laserem, masáží, baňkami, ladičkou či elektrickým impulzem.

Iyengar jóga

    Jóga podle Iyengara je v současnosti nejznámější a nejpropracovanější systém jógy, pojmenovaný podle B. K. S. Iyengara.

Cvičení Iyengarovy jógy se vyznačuje přesností provedení ásan  správnou dobou setrvání v ásaně, správným pořadím a provázaností jednotlivých cvičení.

Informace
a rezervace

pondělí – středa od 7.00 – 16.00

čtvrtek 7.00 – 17.30
pátek 7.00 – 13.00

 

Libušina třída 4

+420 547 221 304 , +420 736 473 772

čtvrtek od 7.00 – 17.30

 

Fanderlíkova 74
+420 541 212 164, +420 736 473 773

úterý od 7.00 – 18.00

 

Vlastní rehabilitaci lze dle možností provádět a  dle individuální dohody uskutečnit v době od 6.30 – 19 hodin. 

Spolupracujeme s pojišťovnami

Většina zdravotní rehabilitační péče poskytovaná v našem zdravotnickém zařízení je hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami do výše maximální úhrady, která je stanovena zdravotními pojišťovnami.

Ošetření dle Bowena
Mudr. Jan Černý rehabilitace Rehayog

Nadstandardní péče

* individuální cvičení nad rámec hrazený ZP
* mobilizace nad rámec hrazený ZP
* masáže Bowen
* Gesret terapie (www.asthma-reality.com)
* akupunktura
* aplikace náušnic dle akupunkturní diagnostiky
        * homeopatie * kineziotape * laser

PROFESIONÁLNÍ PÉČE

Naše centrum REHAYOG  vám poskytuje profesionální péči pomocí  zkušených fyzioterapeutů. Fyzioterapeut je zdravotnický odborník zaměřený především na diagnostiku a terapii pohybové soustavy, avšak prostřednictvím fyzioterapie lze cíleně ovlivnit i funkci ostatních systémů, včetně funkcí psychických.

Rehabilitační metody

Zdravotní péče nehrazená zdravotní pojišťovnou

Ošetření dle Bowena (BMT)

 Jedná se o Bodovou myofasciální techniku, která je inspirována prací pana Bowena. Jemný tlak a šetrná manipulace měkkých tkání pomáhají stimulovat krevní  a lymfatický oběh, dochází k dráždění nervových zakončení a stimulaci energetických drah.  B.M.T. pomáhá navracet organizmus do rovnováhy ztracené v důsledku vadného držení těla, nedostatku pohybu nebo úrazu. Dochází nejen  k ústupu příznaků onemocnění, ale také ke zklidnění psychiky a zmírnění úzkosti. Nastolená harmonie pak umožní tělu využít jeho přirozenou schopnost sebeuzdravování.

Doporučení při ošetření BMT

 • Ideální je naplánovat si tuto terapii na den, kdy nebudete vystaveni stresové situaci. Lépe se pak využije získaná energie.

 • V den ošetření se sprchujte teplou vodou, ne horkou. Došlo by ke změně vibrační úrovně.

 • V následujících 5-7 dnech neabsolvujte masáže, mobilizace, cvičení.

 • Vyhněte se po tuto dobu sauně.

 • Po každé masáži provádějte oblékání i obouvání v sedě.

 • Dbejte aby jste nesetrvávali v jedné poloze nebo sedu déle než 30 minut.

 • Jako pomoc při detoxikaci organismu by jste měli navýšit pitný režim.

Plynové injekce
(léčba Plynovými  injekcemi CO₂-karboxyterapie)

 Plynové injekce představují terapeutickou metodu, požívanou v léčebné rehabilitaci při bolestivých onemocněních pohybového aparátu. Celá procedura je založena na aplikaci malého množství CO2 do bolestivých míst v okolí velkých kloubů a páteře. Aplikace plynu probíhá do podkoží za přísně aseptických podmínek. Plyn se poměrně rychle vstřebává a nehrozí tak plynová embolie. Při vpichu je nejprve cítit jemné mrazení, které střídá příjemné teplo. Objevuje se lehké začervenání pokožky, které je způsobené zvýšeným prokrvením ošetřované tkáně. Vlivem CO2 dochází k rozšíření nejen periferních cév, ale i cév v oblasti srdce, což zlepšuje prokrvení srdečního svalu.

Aplikace plynových injekcemi je doporučená při:

 • Bolestech v křížové části páteře

 • Bolestech v hrudní páteři

 • Bolestech v záhlaví spojené s bolestmi hlavy

 • Zánětlivých a degenerativních onemocnění v oblasti kloubů

 • Léčbě poúrazových stavů

Cena jedné aplikace je 100Kč.

 

V akutním případě stačí pouze jedna aplikace.

U chronických stavů obvykle 5 - 10 aplikací.
Procedura se provádí na rehabilitační ambulanci- Libušina třída 4, Brno-Kohoutovice 623 00

Plynové injekce CO2
Rehabilitace Rehayog-moderní vybavení rehabilitace
bottom of page